Bag om Filmfabrikken

Filmfabrikkens formål

Filmfabrikkens formål er, at fremme kendskabet til alle filmmediets aspekter og at tilbyde især børn og unge undervisning inden for film, så de kan opleve, analysere og udtrykke sig via levende billeder. Formålet nås ved:

TALENTUDVIKLING

At fremme talentudvikling ved at tilbyde undervisning, der giver håndværksmæssige og æstetiske kompetencer.

SAMARBEJDE

At fremme og stimulere kontakten til lokalsamfundet og samarbejdet med private, kommunale, statslige og faglige aktører.

FORMIDLING

At formidle viden om film til især børn og unge bredt i et inspirerende, arbejdende miljø og ved hjælp af lærerkræfter fra filmbranchen.

RÅD OG STØTTE

At have enkeltpersoner og organisationer tilknyttet Filmfabrikken som støtter og advisory board for rektor og bestyrelse.

PRÆSENTATION

At præsentere et bredt og facetteret filmudvalg for især børn og unge.

Filmfabrikkens idégrundlag

At billedmedier og i høj grad film spiller en væsentlig rolle i et moderne samfund, og at indsigt i og beherskelse af modtager- afsenderrollen, media literacy er nødvendig for at kunne deltage aktivt i et demokratisk samfund.

At filmhåndværket giver mulighed for fordybelse og forståelse for moderne kommunikationsformer.

At filmfagligheden er stor, men at Filmfabrikken også har en social profil og således både underviser de mange og fremmer talenter.

At film er en vigtig kunstart, som kan skabe glæde, give livsindhold og udvikle eksistentiel bevidsthed.

At filmprocessen kan udvikle faglige kompetencer, styrke kreativiteten og stimulere sociale færdigheder.

Filmfabrikkens historie

Filmfabrikken blev efter to års forberedelse stiftet i 2011 som en selvejende institution med adresse på Møn. Initiativtagerne var filmpædagogerne Judith & Ulrich Breuning og Kulturkernen på Sukkerfabrikken i Stege. Filmfabrikken var fra starten støttet af Vordingborg Kommune og indgik samarbejde med filmskolen Station Next og Vordingborg Ungdomsskole, mens samarbejdet med Kulturkernen ophørte i 2012. Filmfabrikkens første hold på den 3årige uddannelse dimitterede i 2014, og flere elever fortsatte filmuddannelse på Talentskolen i Næstved. I dag er Filmfabrikken yderligere støttet af Det Danske Filminstitut og har studier i Stege, Præstø og Vordingborg.

Filmfabrikkens ledelse og bestyrelse

Filmfabrikkens daglige ledelse er rektor Judith Breuning og souschef Jeppe Jungersen. Bestyrelsen er sammensat af personer med filmfaglige, pædagogiske og organisatoriske kompetencer.

Filmpædagog og billedkunstner Judith Breuning

Læreruddannet i 1978 med linjefagene dansk, billedkunst og specialundervisning. Har undervist på Gladsaxe Ungdomsskole, Bagsværd Kostskole og Gymnasium og Fanefjord Skole. Judith Breuning har arbejdet som billedkunstner med flere udstillinger som følge samt fungeret som filmkonsulent for forlaget Alinea og er tilknyttet OFF, Odense International Film Festival, hvor hun sidder i filmudvælgelsesjuryen. Judith Breuning har sammen med Ulrich Breuning skrevet filmundervisningsbogen I mørket (2011), og parret har skrevet over 50 undervisningsmaterialer til Det Danske Filminstitut. Judith og Ulrich Breuning stiftede efter to års forberedelse Filmfabrikken i 2011.

Filmhistoriker Ulrich Breuning

Lærer fra Blaagaard Seminarium og exam.art. i filmhistorie fra Københavns Universitet i 1970. Børnefilmkonsulent på Det Danske Filminstitut og Statens Filmcentral. Direktør for Tivoli Bio og Nordisk Film Junior. Formand for Det Danske Filmakademi og Gøg & Gokke-selskabet Tit for Tat. Lærer på Den Danske Filmskole i filmhistorie og redaktør af filmtidsskriftet Pråsen. TV-vært i filmprogrammerne De uovervindelige, Syvende række midtfor og Sofarækken. Har skrevet talrige artikler og bøger om film samt holdt utallige foredrag om samme og er konsulent for OFF, Odense International Film Festival, hvor han blandt andet underviser Ungdomsjuryen. Modtog som den første Danske Børne- og Ungdomsfilmklubbers pris, en Prås, som gives til personer, der har gjort en særlig indsats for børnefilm.

Filminstruktør Gert Fredholm

Instruktøruddannet på Den Danske Filmskole i 1968. Filmkonsulent og lærer på Den Danske Filmskoles instruktørlinje. Gert Fredholm har dækket flere arbejdsfelter indenfor film og tv både kreativt, organisatorisk og pædagogisk. Han har instrueret følgende film:
Den forsvundne fuldmægtig (1971)
Terror (1977)
Pinocchio (1978), dialoginstruktør
Lille Virgil og Orla Frøsnapper (1980)
At klappe med én hånd (2000)
Dommeren (2005)
En enkelt til Korsør (2008)
Orla Frøsnapper (2011), dialoginstruktør

Tonemester og lærer Jeppe Jungersen

Uddannet tonemester på den engelske filmskole NFTS i 1998. Har efterfølgende lavet utallige DR drama-serier, spillefilm, kort- og dokumentarfilm samt animationsfilm; både i Danmark og i resten af verden. Har været lydlærer på European Film College/Filmhøjskolen i Ebeltoft, samt undervist i filmlyd på Københavns Film- og Foto skole. Medstifter af lydstudie Gilyd ApS i København. Jeppe Jungersen blev i 2014 færdiguddannet som lærer, med en bacheloropgave om “Filmproduktionens kompetenceudviklende muligheder”. Har undervist på Filmfabrikken siden 2011.
Udvalgte produktioner: Forbrydelsen (DR-Drama), Cecilie (Nimbus Film), Blå mænd (Fridtjof Film), Apple Opera (BBC), Paradise Hotel (TV3), Ørnen (DR Drama).

Seniorkonsulent Lene la Cour

Cand. jur. KU 1979 og bachelor i psykologi RUC 2004. Desuden uddannet indenfor ledelses- og psykoterapi. Har arbejdet som konsulent i både stat, kommune og i den private del af den finansielle sektor. Lene la Cour har været HR-chef i brancheorganisationen Forsikring & Pension og siden 2000 selvstændig indenfor undervisning og rådgivning i et bredt felt hos både private og kommunale kunder: Samarbejde, konfliktløsning, karriereudvikling og ledelsesudvikling. Har pro bono arbejdet på udviklingen af den succesfulde vandrerute, Camønoen, på Møn.

Journalist og kommunalbestyrelsesmedlem Dorthe la Cour

Uddannet som jurist fra Københavns Universitet i 1986 og som journalist fra Danmarks Journalisthøjskole Aarhus 2004. Medlem af kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune i mere end 20 år, blandt andet som formand for Kultur- og Fritidsudvalget. Medlem af København Amtsråd 2002 – 2006. Medlem af Dansk Forfatterforening, og har udgivet en række faglitterære bøger.
Har arbejdet i Dansk Arbejdsgiverforening, Teaterteknikerforbundet, Danmarks Pædagogiske Universitet, og ROCKWOOL Scandinavia. Har desuden drevet egen kommunikationsvirksomhed Livingwords, og arbejder i dag i Influenter A/S med at rådgive virksomheder og organisationer om salg til og samarbejde med kommuner og andre offentlige instanser.

Aspirerende filminstruktør Smilla Dreinø Khonsari

Født og opvokset på Møn. Elev på Filmfabrikkens første årgang og derefter gradueret fra Talentskolen i Næstveds Filmlinje.
Har været en del af bogantologien Gid jeg kunne.
Smilla Dreinø Khonsari er for nuværende mest interesseret i at lave dokumentarfilm, som er med til at give publikum et nyt syn på de mennesker, de ser, men også på dem selv, og hvor de kommer fra. Hun er således i gang med flere projekter om identitet og tilhørsforhold.

Filmpædagogisk konsulent Susanne Wad

Lærer fra Københavns Dag- og Aftenseminarium og PD i Film og ledelse. Lærer, kursusholder og redaktør på Statens Pædagogiske Forsøgscenter. Leder af BIF – Biograf/Information/Film: Materialer om film, filmkurser og kontakt mellem skole og filmbranche. Filmpædagogisk konsulent på Det Danske Filminstitut. Medstifter af og pædagogisk leder på Station Next. Desuden diverse artikler om filmpædagogik i bøger og tidsskrifter. Omfangsrig produktion af trykt og digitalt materiale, blandt andet idé og aktiviteter til SmåP.dk. Filmjuryarbejde i ind- og udland.

Filmfabrikkens støtter og samarbejdspartnere

Filmfabrikken bliver støttet af Vordingborg Kommune og Det Danske Filminstitut og har indgået partnerskab med professionshøjskolen Absalon. Filmfabrikken samarbejder med Vordingborg Ungdomsskole og er medlem af talentskolesammenslutningen FilmVækstStederne, Det Danske Filminstituts pædagogiske netværk og Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber.
Derudover samarbejder Filmfabrikken med flere andre partnere.