Information om Filmlab Storstrøm

Filmlab Storstrøm er navnet på den filmindsats som er resultatet af “Kulturaftale 2021-24 mellem kulturministeren og Kulturregion Storstrøm”. Regionen omfatter kommunerne Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Næstved, Faxe og Stevns. Koordinator for Kulturregion Storstrøm er Trine Marxen, kulturkonsulent i Faxe Kommune, og tovholder på selve filmindsatsen er Jeppe Jungersen fra Filmfabrikken i Vordingborg Kommune.

Filmfabrikken tilbyder kurser til skoler, institutioner, virksomheder og filminteresserede borgere. Kurserne kan variere i længde og indhold. Der kan afholdes kurser på få timer, én dag, flere dage eller uger og måneder, og indholdet kan spænde fra praktisk filmproduktion over filmanalyse til et filmhistorisk forløb.

Vil du vide mere om Filmlab Storstrøm?

Så skriv til marxe@faxekommune.dk eller jeppejungersen@gmail.dk

Eksempler på tværæstetiske produktioner
i Kulturregion Storstrøms regi:

Rondo

Resultatet af en tværæstetisk weekend camp på Rønnebæksholm

Rystelser

Et kulturregionalt samskabelsesprojekt

Min Corona boble

En film skabt af børn fra hele regionen