Information om Filmlab Storstrøm

Filmlab Storstrøm er et filmlaboratorium, der sætter filmfagligheden, og dermed visuel kultur og medieforståelse hos vores børn og unge, i højsædet. Filmtilbud til børn og unge udvikles og tilbydes lokalt og regionalt over en 4 årig periode i et samarbejde mellem Kulturregionens kommuner og Filmfabrikken.

Filmfabrikken tilbyder kurser til skoler, institutioner, virksomheder og filminteresserede borgere. Kurserne kan variere i længde og indhold. Der kan afholdes kurser på få timer, én dag, flere dage eller uger og måneder, og indholdet kan spænde fra praktisk filmproduktion over filmanalyse til et filmhistorisk forløb.

Vil du vide mere om Filmlab Storstrøm?

Så skriv til marxe@faxekommune.dk eller jj@filmfabrikken.dk

Eksempler på tværæstetiske produktioner
i Kulturregion Storstrøms regi:

Rondo

Resultatet af en tværæstetisk weekend camp på Rønnebæksholm

Rystelser

Et kulturregionalt samskabelsesprojekt

Min Corona boble

En film skabt af børn fra hele regionen