SkoleFilmFestival

En hel årgang, en masse film, og et brag af en fest!

Filmproduktion er fællesskab, faglighed og sammenhold, og et filmforløb kan give en klasse ny identitet og skabe ny sammenhængskraft i en kommune. Vordingborg Kommune har etableret en SkoleFilmFestival, Die Asta, hvor alle kommunens 8. klasser deltager. Erfaringer herfra står til rådighed. Inden klasserne går i gang med at producere film, afholdes et todages lærerkursus, hvor klassernes lærere samt lærerstuderende fra Professionshøjskolen Absalon tilbydes et kompetenceløft i filmdidaktik, filmpædagogik samt filmproduktion. De lærerstuderende indgår i filmproduktionen i klasserne som hjælpelærere. Filmfabrikken og Absalon har udformet et kompendie, der både tekstligt og visuelt gennemgår et filmforløb i en klasse samt ideer til fordybelsesområder, som kan sætte filmen i en større sammenhæng.

Pakken indeholder:

Filmfabrikken bidrager til etableringen af en SkoleFilmFestival ved, i samarbejde med Professionshøjskolen Absalon, at arrangere og afholde et todages kursus for årgangens lærere, producere undervisningsmateriale, samt yde konsulentbistand i forbindelse med SkoleFilmFestivalens afvikling.

Vordingborgs borgmester Mikael Smed overrækker prisen for bedste film.