Skolekurser

Filmproduktion er god læring!

Filmfabrikken har allerede gode erfaringer med filmkurser i børnehaver og på skoler. Disse kurser kan variere i længde fra én til fem dage. Kurset varetages af professionelle filmfolk. Eleverne vil opleve, forstå og ikke mindst selv skabe film. Et filmforløb udvikler alle danskfagets kompetencer, og film kan være et nyttigt redskab i alle fag. Filmarbejdet er differentieret, motiverende og styrker klassens fællesskab og sammenhold.

Fire eksempler på skolekurser

Kursus for Børnehuse og børnehaveklasser:

Børnene inviteres til et filmprogram bestående af små korte film (for eksempel fra Det Danske Filminstituts gratis programmer fra børnebiffen) i den lokale biograf. En producer fra Filmfabrikken vil efterfølgende producere en lille film sammen med børnene.

Tredageskursus – Animation:

Inden selve kurset udvikler eleverne i trepersonsgrupper en lille, kort historie. Det kan for eksempel være med udgangspunkt i et tema, som klassen har arbejdet med. 1. dag. Filmfabrikkens producer besøger klassen og viser eksempler på animationsfilm. Eleverne fortæller deres historier og får hjælp af produceren til evt. at gøre dem mere enkle og filmegnede. Produceren gennemgår StopMotion-programmets muligheder. Eleverne tegner, klipper og klister deres figurer og baggrunde. 2. dag. Eleverne optager deres film. 3. dag. Produceren giver gode råd og teknisk indførelse i skabelsen af filmens lydside. Eleverne laver lydsiden til deres film. Resultaterne vises, evt. laves der en premiere i den lokale biograf.

Todageskursus. Dokumentar- eller kortfilmproduktion med konsulent i to dage:

Klassen vil inden filmarbejdet modtage et kompendium, der indeholder alle filmproduktionens faser samt forslag til kortfilm, der kan analyseres. Eleverne skal arbejde i tremandsgrupper og udforme en produktionsplan til deres film. 1. dag. Filmfabrikkens producer besøger klassen og introducerer tekniske muligheder og gennemgår elevernes produktionsplan og giver gode råd. Herefter optages filmene. 2. dag. Filmfabrikkens producer introducerer eleverne til redigeringsprogrammet og giver gode råd til klipning, lyd og musik samt effekter. Filmene vises og evalueres.

Ugekursus, kortfilm:

Det er en spændende og lærerig oplevelse at koncentrere sig om en filmproduktion i en hel uge. Klassen bliver til et filmhold, alle skal arbejde sammen, og alle har en vigtig funktion. Skoledagen bliver brudt op, og eleverne oplever nye udfordringer og roller. Eleverne vil gennemgå alle filmfortællingens faser fra idéudvikling over manuskript og produktion til redigering og premiere. Kort sagt opleve en films tilblivelse fra A til Z. Forløbet kan stå alene, men kan nemt integreres i planlagte temaer eller tværfaglige projekter.

Filmfabrikkens egne producere og/eller lokale aktører som har modtaget et kompetenceløft, afholder de nævnte kurser. Klassens lærer vil samarbejde med produceren før og under kurset, og gennem eksemplet opnå filmdidaktisk viden.