Filmfabrikken ønsker alle filmvenner et godt og lykkebringende nytår 2020

965 børn og unge fra Vordingborg Kommune har i det forgangne år leget og oplevet, forstået og selv lavet film med Filmfabrikken.

Filmfabrikken kunne i 2019 glæde sig over:

 • Tre flotte afgangsfilm fra den 3-årige filmuddannelse, Talentvejen
 • FilmSkoleVordingborg bringer Vordingborg Kommune på det filmiske Danmarkskort som filmpædagogisk laboratorium med Møn Skole som pilot og spydspids
 • BørneBiffen, hvor Børnehusene i Lendemark og Stege oplever film og selv leger film
 • 3. og 6. klasser på Møn Skole producerer film under FilmSkole Vordingborg
 • Samarbejdet med Vordingborg Ungdomsskole om den 3-årige filmuddannelse, Talentvejen
 • Partnerskabet med Professionshøjskolen Absalon og Vordingborg Kommune om den første udgave af skolefilmfestivalen Die Asta, hvor alle kommunens 8. klasser dyster på film samt et kursus for samme årgangs lærere plus lærerstuderende
 • For første gang med til Young Audience Award i Biografen Stege, hvor unge mellem 12 og 14 år stemmer på årets bedste europæiske ungdomsfilm
 • Premierer på Præstøfilmen Ninna og Filmfabrikkens dokumentar om samme
 • Udvikling af Campus Vordingborg og Kulturunivers Møn
 • Samarbejdet med Vordingborg Kommunes tre biografer: Biografen Stege, Bio Bernhard og BiografCaféen Vordingborg
 • Samarbejdet med kultur- og skoleforvaltningen i Vordingborg Kommune
 • Den tidligere fabrikselev Smilla Khonsai træder ind i FilmFabrikkens bestyrelse
 • En aktiv og kreativ Filmfabriksbestyrelse og dedikerede og dygtige lærere
 • Filmklubben Bog + Film
 • Tre film med i konkurrence på den landsdækkende TheNextFilmFestival under OFF19
 • Filmkurser på Møn Skole, Præstø Skole, Kalvehave Skole, Møn Friskole, Skolen for livet, Bogø Kostskole og Faxe Sociale Udviklingscenter
 • Samarbejdet med Professionshøjskolen Absalon, Vordingborg Musikskole, Billedskolen Storstrøm, Mønshallerne, Filmhøjskolen Møn, Teaterhøjskolen Rødkilde, Talentskolen i Næstved og Station Next

Filmfabrikken glæder sig i 2020 til:

 • Nye elever på den 3-årige filmuddannelse, Talentvejen
 • FilmSkoleVordingborg skaber endnu flere filmiske læringsrum, mediedannelse og digitale færdigheder for primært 3., 6. og 8. klasser i alle kommunens skoler
 • Filmproduktion med Møn Friskoles 7. klasse
 • Kursus for lærere og lærerstuderende på Produktionshøjskolen Absalon
 • Skolefilmfestivalen Die Asta opus 2
 • Filmoplevelser i kommunens børnehuse og skoleklubber
 • Udvidet samarbejde med Professionshøjskolen Absalon om FilmSkoleVordingborg og et kreativt filmstudie
 • Filmundervisning i Faxe Kommune og samarbejde om Fælleselevrådets Skolefilmfestival
 • Fornyet samarbejde med EuroKidz i Lübeck
 • Filmprojekt med Bogø Portalen
 • Young Audience Award i april
 • OFF20, Odense International Film Festival og TheNextFilmFestival i august
 • Fællesværk, et samarbejde i Kulturregion Storstrøm om to kurser, hvor elever fra Filmfabrikken, Musikskoler, Billedkunstskoler og Dramaskoler skaber et fælles værk
 • Kloge og kreative stunder med Filmfabrikkens mange og gode samarbejdspartnere

Filmfabrikken er stiftet i 2011 og støttes af Vordingborg Kommune og Det Danske Filminstitut. Filmfabrikken samarbejder med Vordingborg Ungdomsskole om den 3-årige filmuddannelse, Talentvejen.

Filmfabrikken er medlem af talentsammenslutningen FilmVækstStederne, Det Danske Filminstituts Pædagogiske Netværk og Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber.